آشنایی با بازار سرمایه اسلامی (بورس)

کد خبر: 171244 دوشنبه 14 مهر 1393 - 13:45
آشنایی با بازار سرمایه اسلامی (بورس)

کتاب «آشنایی با بازار سرمایه اسلامی (بورس)» به دنبال آن است تا با بیانی ساده، ضمن مروری مختصر بر تاریخچه بازارهای اوراق بهادار، خواننده را با مفهوم دارایی مالی آشنا سازد. در ادامه ضمن تبیین ارکان نظام مالی، به بررسی مهمترین ابزارهای مالی مورد استفاده در بازارهای مالی میپردازد. در بخش بعدی بازارها و ابزارهای مالی فعال در یک نظام مالی اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد و جایگاه نهادها در نظام مالی اسلامی ایران ارائه میشود.

انتظار میرود خواننده پس از مطالعه کتاب با مفاهیم و کلیات بازارهای سرمایه اسلامی (با تاکید بر سازوکارهای موجود در بازار اوراق بهادار ایران) و نیز برخی از مهمترین نهادهای مالی مانند صندوقها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آشنا شود و آمادگی لازم را برای ورود به چنین بازارهایی به دست آورد. مطالعه این کتاب شرط لازم برای ورود به بازارهای اوراق بهادار است و برای کسب شرط کافی باید مطالعات تخصصیتری در این زمینه صورت پذیرد.

عناوین فصل ها عبارتند از:

فصل اول - کلیات

فصل دوم - نظام مالی اسلامی

فصل سوم- بازار اوراق بهادار ایران

این کتاب به قلم حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان و ابوذر سروش با شمارگان 2000 نسخه، 232 صفحه و قیمت 10000 تومان توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

صفحه تازه های نشر