دریافت کارمزد از تراکنش‌های فروشگاهی، اشکال شرعی ندارد

کد خبر: 171217 سه شنبه 1 مهر 1393 - 10:34
دریافت کارمزد از تراکنش‌های فروشگاهی، اشکال شرعی ندارد

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که پرسید "به تازگی بانک مرکزی از طرح جدید دریافت کارمزد از پذیرنده ها را مطرح کرده که این طرح واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته و عده ای معتقدند این اقدام غیرشرعی است، آیا دریافت کارمزد از این تراکنش‌ها از نظر شرعی مشکل دارد؟" اظهار داشت: از نظر شرعی اجرای این سیاست اشکال ندارد.

وی با بیان اینکه بانک به ازای هر تراکنشی که در دستگاه های خودپرداز و کارتخوان های فروشگاهی انجام شود خدماتی را به دارندگان کارت و فروشندگان ارائه می دهد، گفت: دریافت کارمزد به ازای این خدمات که از سوی سیستم بانکی به دارندگان کارت های بانکی و فروشندگان ارائه می شود.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تأکید کرد: شرعی یا غیر شرعی بودن دریافت کارمزد از تراکنش های فروشگاهی ارتباطی به وجود پول مردم در بانک‌ها ندارد بلکه ارتباط مستقیم با کار بانک دارد و هر کسی می تواند در مقابل خدمتی که ارائه می دهد اجرت خود را دریافت کند.

موسویان البته این را هم گفت که برای اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده ها باید بررسی های دقیق کارشناسی انجام شود تا متناسب با خدمتی که بانک ارائه میدهد کارمزد تعیین و دریافت شود.

وی تأکید دارد: آنچه از نظر شرعی در این مورد حائز اهمیت است تناسب بین خدمت بانک و کارمزد می‌باشد چراکه باید کارمزد تعیین شده متناسب با خدمت بانک باشد نه بالاتر از آن! بنابراین اگر تناسب وجود داشته باشد از نظر شرعی هم جایز خواهد بود.