بررسی درجه چسبندگی قیمت‌ها

کد خبر: 171184 چهارشنبه 5 تیر 1392 - 15:0
بررسی درجه چسبندگی قیمت‌ها
بررسی درجه چسبندگی قیمت‌ها

نویسندگان : مریم همتی ، سعید بیات

عنوان نشریه : فصلنامه تازه‌های اقتصاد

تاریخ انتشار :  سال دهم ، شماره ۱۳۸ ، زمستان ۱۳۹۱

چسبندگی قیمت فرض کلیدی در مدل‌های کینزی جدید است و برای درک واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان به شوک‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. درجه چسبندگی قیمت، اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با واکنش تولید و تورم به شوک‌های پولی و درنتیجه مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر، به‌دلیل اهمیت درک درجه چسبندگی قیمت حاکم بر اقتصاد، مطالعات تجربی بسیاری بر روی داده‌های قیمت در سطح خرده‌فروشی در بسیاری از کشورها انجام گرفته است. به‌رغم اهمیت برآورد دقیق درجه چسبندگی قیمت‌ها در تحلیل اثرات سیاست‌های اقتصادی و بالاخص سیاست‌های پولی، مطالعه‌ای در این زمینه در کشور انجام نشده است. بنا به اهمیت موضوع، پژوهشکده پولی و بانکی درحال انجام پژوهشی درخصوص استخراج شواهد خرد قیمت‌گذاری در ایران است که چکیده‌ای از نتایج اولیه آن در ذیل این گزارش آمده است.