گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، تابستان ۱۳۹۳(شماره ۵)

کد خبر: 171125 دوشنبه 20 مرداد 1393 - 17:7
گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، تابستان ۱۳۹۳(شماره ۵)
گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان - شماره ۵ - تابستان۱۳۹۳

تهیه‌کنندگان : دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، سجاد ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی، دکتر رامین مجاب

تاریخ انتشار  غیرعمومی :  ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

تاریخ انتشار  عمومی     :  ندارد

پژوهشکده پولی و بانکی گزارش‌های فصلی متغیرهای کلان را به صورت منظم و در اواسط ماه دوم هر فصل منتشر می‌سازد که شامل تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده محیط اقتصاد کلان ایران است. این گزارش‌ها به شکل محرمانه و مختص مقامات منتشر می‌شوند و انتشار عمومی ندارند.