The Islamic Debt Market for Sukuk Securities

کد خبر: 161087 سه شنبه 28 مرداد 1393 - 15:18
The Islamic Debt Market for Sukuk Securities

 

The Islamic Debt Market for Sukuk Securities: the Theory and Practice of Profit Sharing Investment

 

Mohamed Ariff  Munawar IqbalShamsher Mohamad,


ناشر: ادوارد الگار

شابک: 9780857936202

تعداد صفحات: 222 صفحه

تاریخ انتشار: 2012

بازار صکوک (ابزارهای مالی اسلامی) در دهه گذشته رشد زیادی داشته است و هنوز هم به رشد چشمگیر خود ادامه می‌دهد. در کتاب «بازار بدهی اسلامی برای اوراق بهادار صکوک؛ نظریه و کاربرد سرمایه‌گذاری با تسهیم سود» مجموعه‌ای از مقالات نویسندگان معروف در زمینه صکوک گردآوری و توسط محمد عارف، منور اقبال و شمشیر محمد ویرایش شده است. این کتاب دربردارنده سه بخش اصلی است. در بخش اول آن، مبانی و مفاهیم مربوط به صکوک بررسی شده و مواردی چون تعاریف، طبقه‌بندی، تاریخچه و قیمت‌گذاری صکوک مطرح گردیده است. در بخش دوم کتاب «بازار بدهی اسلامی برای اوراق بهادار صکوک»، درس‌آموخته‌هایی درباره مسائل مربوط به مقررات‌گذاری و نظارت در صکوک به همراه تجاربی از کشور بحرین ارائه شده است. در بخش آخر کتاب نیز مطالبی درباره مسائل مربوط به صنعت صکوک و تجارب عملی و چالش‌های مربوط به انتشار صکوک در کشورهایی مانند بحرین، مالزی و برخی کشورهای دیگر نگاشته شده است.

کتاب «بازار بدهی اسلامی برای اوراق بهادار صکوک» در قالب 222 صفحه، توسط انتشارات ادوارد الگار در سال 2012 منتشر شده است. شایان ذکر است یک نسخه از این کتاب در کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس پژوهشگران محترم قرار دارد.