بانک مقالات فارسی بانکداری و مالی اسلامی

کد خبر: 161061 چهارشنبه 22 مرداد 1393 - 14:9
بانک مقالات فارسی بانکداری و مالی اسلامی


پورتال بانکداری اسلامی، امکان دریافت رایگان برجسته ترین و پرارجاع ترین مقالات بانکداری و مالی اسلامی را جهت استفاده علاقمندان و کارشناسان این حوزه در دو بخش مقالات فارسی و مقالات انگلیسی فراهم آورده است.

به تازگی بانک مقالات فارسی بانکداری و مالی اسلامی توسط مقالات مهم این حوزه بروزرسانی شده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به این بخش‌ از بانک مقالات فارسی استفاده نمایند.


عناوین برخی از مقالاتی که به تازگی به این بانک اطلاعاتی افزوده شده، عبارت است از:

الزامات تحول از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي/ نویسندگان: مریم وحیدی تورچي و فرشته خاكي

سازوكارهاي اعمال قرارداد در اقتصاد اسلامي/ نویسنده: محمدجواد شريف زاده

احكام و آثار فقهي حقوقي عقد استصناع / نویسندگان: سید عباس موسويان و احسان بازوكار

بررسي احكام فقهي بدهكاران مهريه / نویسنده: جواد ايرواني

پيشنهادهايي براي كارآمدي بيشتر اوراق مشاركت / نویسنده: ایمان نوربخش

تاثير اعسار در پرداخت جزاي نقدي / نویسندگان: حسین اعظمی چهاربرج و یاور افضلي

بررسي ابعاد فقهي سازوكار انتشار اوراق بلاياي طبيعي / نویسندگان: اصغرآقا مهدوي و علیرضا ناصرپور

بكارگيري اوراق استصناع به عنوان يكي از ابزارهاي بانكداري اسلامي براي تامين مالي / نویسندگان: شهرزداد فرجي، شعله اصلي و سمانه واشقانی فرهاني

تامين مالي مسكن ازطريق اوراق رهني / نویسندگان: ابوالفضل جعفري و ساسان اله قلي

طراحي اوراق بدهي مركب مبتني بر نظم مالي اسلام / نویسندگان غلامحسین اسدي و علی سعيدي

اوراق بهادار (صكوك) وكالت؛ ابزاري مناسب براي تامين مالي صنعت پتروشيمي / نویسندگان: سید عباس موسویان و محمد حسین پور و مجتبی کاوند

ارزيابي مقايسه اي سودآوري اعتبارات بانكي عقود اسلامي به روش بهايابي برمبناي فعاليت و روش بهايابي سنتي / نویسندگان: علی اصغر انواري رستمي و عصمت رضايت

امكان سنجي مديريت ريسك صكوك / نویسندگان: محمدمهدی عسگري و مهدی كريمي

بانكداري اسلامي راهكارها و چالش هاي مديريت نقدينگي / نویسندگان: مجید داودی نصر، سعیده كرمعلي و محمد هدايتي

تحليل مديريت ريسك در بانكداري بدون ربا / نویسندگان: احمد سرلك، محمد هدايتي وسعیده كرمعلي

مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي/  نویسندگان: سید عباس موسويان و مجتبی كاوند

الگوي قرض دهي در انديشه اسلامي ومقايسه آن با الگوهاي رقيب در اقتصاد متعارف / نویسندگان: رحیم دلالي اصفهاني و محمد مهدی مجاهدي موخر

برآورد تابع تقاضاي پول در سپرده هاي قرض الحسنه بانك هاي ايراني / نویسندگان: ابوالقاسم اثني عشري و محمدرضا بابایی سميرمي

طرحي براي ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه / نویسنده: سید عباس موسويان

الگوي تامين اجتماعي صدر اسلام و دلالت هاي آن براي الگوهاي نوين / نویسندگان: الیاس نادران، حسن آقا نظري و سید رضا حسيني

مقايسه كارايي بيمه اسلامي (تكافل) و بيمه متعارف، با فرايند تحليل سلسله مراتبي / محمدمهدی عسگري و حمیدرضا اسماعيلي گيوي

معرفی روش‌های تامین مالی اسلامی در کشورهای مختلف / نویسنده: لیلا محرابي

ارزيابي و تحليل عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي ايران / نویسنده: حسن سبحاني

بررسي تطبيقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري / نویسنده: مصطفی السان