تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی

کد خبر: 161048 سه شنبه 15 آذر 1390 - 16:5
تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی
تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی

نویسندگان :   دکتر رامین مجاب ، دکتر علی حسن‌زاده

عنوان نشریه :   فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي

تاریخ انتشار :   پاییز ۱۳۹۰، سال نوزدهم ، شماره ۵۹

با فرض اينكه تنها تعيين‌كننده سطح قيمت‌ها در بلندمدت، حجم پول است مي‌توان بلندمدت را دوره‌اي دانست كه در آن ارتباط ميان پول و قيمت‌ها نزديك به كامل شدن است. در تحقيق حاضر، با توجه به اين موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهاي مختلف با استفاده از مباحث فيلترهاي سري زماني و فيلتر كريستيانو- فيتژرالد (۲۰۰۳) پرداخته‌ايم. نتايج بدست‌آمده به اين نكته اشاره دارند كه ارتباط خطي ميان تركيبات بلندمدت حجم پول و قيمت‌ها در كشورهاي مختلف در دوره‌هاي متفاوتي كامل مي‌شود. بنابراين، مدت زماني كه لازم است اقتصادهاي مختلف به بلندمدت خود دست يابند متفاوت است. در اين تحقيق، طول تقريبي اين دوره‌هاي زماني بدست آمده است. عموماً طول اين دوره‌ها براي اقتصادهايي كه با شوك‌هاي عرضه بيشتري مواجه هستند بيشتر است.