تصویب قانون بانک‌های اسلامی در کشور مراکش

کد خبر: 151027 شنبه 11 مرداد 1393 - 14:53
تصویب قانون بانک‌های اسلامی در کشور مراکش

کمیسیون مالی و توسعه اقتصادی پارلمان کشور مراکش (مغرب) برای اولین بار با طرح ویژه بانک‌های اسلامی این کشور با عنوان "بانک های مشارکتی" موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری تقریب به نقل از الجزیره نت، "سعید خیرون" رئیس کمیسیون مالی و توسعه اقتصادی پارلمان مراکش (مغرب) گفت: با تصویب این طرح در کمیسیون مالی، طی هفته آینده این طرح در جلسه عمومی پارلمان این کشور مطرح می شود تا مورد تأیید نهایی قرار گیرد.

قانون جدید این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد که خدمات مطابق با شریعت اسلامی ارائه دهند. همچنین به شورای عالی علمی این کشور اجازه می‌دهد که پیرامون خدمات مالی اسلامی نظیر مرابحه، مضاربه، اجاره و مشارکت تصمیم‌گیری کند.

لازم به ذکر است، طرح تعدیل قوانین بانکی مراکش (مغرب) برای هماهنگی با بانک‌های اسلامی با عنوان طرح بانک‌های مشارکتی مشهور شده است.