اسناد خزانه اسلامی الکترونیکی منتشر می‌شود

کد خبر: 150992 شنبه 21 تیر 1393 - 17:47
اسناد خزانه اسلامی الکترونیکی منتشر می‌شود

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه 1393/4/8 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور با اضافه شدن متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موافقت کرد.

تبصره ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

این مصوبه در تاریخ 1393/4/11 از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.

 

پیوست:

ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کـشور:

ماده4ـ چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.