شماره ۱۱ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

کد خبر: 140903 سه شنبه 10 تیر 1393 - 10:41
شماره ۱۱ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

بنا بر گزارش دبیرخانه دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، مقالات شماره جدید این مجله (دوره 6، شماره 11، زمستان 1392) به صورت آنلاین قابل دسترس قرار گرفته است. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقالات به این لینک مراجعه نمایند.


فهرست مقالات شماره 11 دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»:

1. نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی /  عاطفه تکلیف

2. زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) / احمد شعبانی; عبدالمحمد کاشیان

3. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم / غلامرضا مصباحی مقدم; مهدی رعایائی; مهدی همتیان

4. بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی / حمید تابلی; اسما کوچک زاده

5. مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار / حسن کیائی; حمید ابریشمی; حسن سبحانی

6. مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام / مهدی صادقی شاهدانی; حمیدرضا مقصودی; مصطفی رشیدی طغرالجردی