افزایش شعب سیار بانک قرض الحسنه مهر ایران

کد خبر: 130895 شنبه 7 تیر 1393 - 9:6
افزایش شعب سیار بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور توسعه فرهنگ قرض الحسنه و بهره برداری حداکثری هموطنان از امکانات و ظرفیتهای این بانک در جهت خدمات گسترده آن، مکان یابی و استقرار هدفمند و مناسب شعبه سیار بانکی در نقاط مختلف کشور را در زمره برنامه های محوری خویش قرار داده است.

این بانک توانسته است ضمن ارتقای سطح خدمات دهی به مشتریان، افزایش میزان رضایتمندی را هم بدست آورد.

 این شعبه که در نقاط مختلف کشور، از جمله قم و جمکران مستقر است، برغم مدت زمان نه چندان زیاد، موفق شده با یک برنامه ریزی حساب شده و اصولی، بخش اعظمی از نقاط و نواحی استان، ادارات و دستگاهها، اماکن عمومی و ... را پوشش قرار دهد.

این بانک به منظور افتتاح حساب گروهی برای کارکنان سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی، شعبه سیار بانکی را به مکانهای مختلف اعزام و با استقرار در محل، ضمن تسریع در انجام امور، زمینه افزایش رفاه حال و رضایتمندی بیشتر هموطنان عزیز را فراهم آورده است.