تحقیق و تفحص از بانکها و موسسات اعتباری کلید خورد

کد خبر: 110794 یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 - 17:10
تحقیق و تفحص از بانکها و موسسات اعتباری کلید خورد

 

طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری با 15 محور به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت که  به عنوان طراح طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از تقدیم این طرح به هیات رییسه مجلس خبر داد و 15 محور این طرح را تشریح کرد که به شرح ذیل می باشد:

1-   پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن

2- میزان دقیق معوقات، مشکوک الوصول،‌ سر رسید شده طی پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک

3-  نسبت توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید،‌خدمات، ساختمان و ... به تفکیک بانک و سنوات پنج ساله

4- میزان جمع آوری سپرده ها در طول 5 ساله

5- میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل  و گرفتن سود از اصل و فرع جرایم توامان و نیز تقدم اخذ سود بر اصل دربانکها و عدم تسویه وام در زمان جلوتر و یا گرفتن سود سال‌هایی که فرا نرسیده است.

6- اصل سود سپرده ها در طول پنج سال به تفکیک

7-  میزان تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر

8-  علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج

9- علت هزینه های غیرضرور برای ساخت و دکوراسیون و ... بانک‌ها ( از چه محلی)

10-  علت توسعه شرکتهای سرمایه گذاری ناشی از مصادره شرکت‌ها

11-  کیفیت عمل بانکها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان

12-  اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی

13-  علت تطویل کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانکها و کیفیت به کارگیری کارشناسان متناسب با ایده ها و طرح های جدید ( و دانش متناسب با آن)

14-  علت عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار

15-  علت قبض و بسط شعب در استانها و شهرستانها و مناطق شهری.