کتاب «سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی»

کد خبر: 100759 شنبه 6 اردیبهشت 1393 - 15:47
کتاب «سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی»

 کتاب «سوء مدیریت در بانک‌ها و موسسات مالی» که نخستین مجلد از سلسله کتاب‌های موسسه نشر کهکشان دانش در موضوع مدیریت بانکی است به قلم داود مهدیان و احمد اسدی افشار منتشر شد.

این کتاب که به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای مقابله با سوء رفتار در مدیریت بانک‌ها و موسسات مالی می‌پردازد، یک کتاب کاربردی با موضوع مدیریت مالی در موسسات بانکی و پولی است.

نویسندگان این اثر در مقدمه این کتاب درباره علل تالیف آن اظهار داشته‌اند: بر خلاف نظریه رایج در اقتصاد که معتقد است بحران‌های مالی صرفاً در اثر عوامل کلان اقتصادی ایجاد می‌شوند، در این مجموعه خواهیم دید که مدیریت بانک نیز می‌تواند به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحان‌های بانکی و همچنین یک منشاء بالقوه در ایجاد و یا تقویت ضرر، زیان و انحرافات اقتصادی عمل کند.
این کتاب ضمن آشنا ساختن مدیران بانکی کشور با اَشکال مختلف سوء مدیریت به عنوان سرمنشاء بروز بحران در بانک‌ها و موسسات مالی، راهکارهای لازم جهت مقابله با این عارضه را در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

این کتاب در بخش نخست خود به موضوع ایجاد بحران و ورشکستگی در بانک‌ها و موسسات مالی می‌پردازد و این مساله را در موضوع عوامل خرد اقتصادی تحت کنترل مدیران و خارج از کنترل مدیران بررسی می‌کند.

بخش دوم این کتاب به موضوع بررسی علل ورشکستگی موسسه مالی پرداخته و نقش عوامل کلان اقتصادی، عوامل داخلی سیستم بانکی و عوامل داخلی موسسات مالی می‌پردازد.

سومین فصل از این کتاب نیز به موضوع سیستم‌های رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات مالی می‌پردازد و موضوع سیستم رتبه‌بندی کملز و شاخص‌های پنج‌گانه در مدل درجه‌بندی توان مالی بانک‌ها اشاره دارد.

فصل پنجم از این کتاب هم به موضوع اصول نظارت و مدیریت صحیح در بانک‌ها و موسسات مالی پرداخته و اصولی چون نظارت و مدیریت صحیح در بانک و موسسات مالی، فرآیند صدور مجوز، نقل و انتقال سهام سرمایه‌گذاری و روش‌ها و ابزارها و تکنیک‌های نظارتی می‌پردازد.

آخرین بخش از این اثر نیز در قالب درس‌هایی برای مدیران موضوع الزامات و مقررات احتیاطی و نسبت‌های مالی را در موسسات بانکی مورد توجه قرار داده است.

انتشارات کهکشان دانش، این کتاب را در 250 صفحه و با قیمت 18 هزار تومان منتشر کرده است.

صفحه تازه های نشر بانکداری اسلامی