وام بانكي در ايران، ارزان تر از 123 كشور جهان

کد خبر: 100741 پنج شنبه 28 فروردین 1393 - 10:5
وام بانكي در ايران، ارزان تر از 123 كشور جهان

بانك جهاني با بررسي آمار سال 2011 نرخ واقعي بهره وام بانكي در ايران را منفي 11/7 درصد اعلام و ايران را به همراه بلاروس و كويت مناسب ترين كشورهاي جهان براي دريافت وام بانكي معرفي كرد.

به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي بانك جهاني در مورد ميزان سود بانكي در 126 كشور جهان نشان مي دهد ايران در ميان سه كشور نخست جهان قرار دارد كه وام گرفتن در آنها به صرفه‌ترين در مقايسه با ساير كشورهاست. بر اساس آمار اين نهاد بين المللي نرخ واقعي بهره وام بانكي در ايران در سال 2011 بالغ بر منفي 11/7 درصد بوده است. بانك جهاني متوسط نرخ بهره وام بانكي در ايران را طي سال 2011 ، 11 درصد و نرخ تورم ايران در اين سال را 25/7 درصد اعلام كرده است.

بر اين اساس، بلاروس مناسب ترين كشور جهان براي دريافت وام بانكي شناخته شده است. نرخ واقعي بهره وام بانكي در اين كشور بالغ بر منفي 33/7 درصد اعلام شده است. پس از اين كشور، كويت با رقم منفي 13/3 درصدي در رتبه دوم و ايران با منفي 11/7 درصد در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند.

در ميان كشورهاي جهان، ماداگاسكار بدترين كشور براي دريافت وام بانكي شناخته شده است. نرخ واقعي بهره وام بانكي در اين كشور 42/9 درصد محاسبه شده است. پس از اين كشور، برزيل با 34/5 درصد در رتبه دوم و جمهوري دموكراتيك كنگو با 26/7 درصد در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند.

منبع: روزنامه اعتماد، شماره 2938 به تاريخ 1393/1/28، صفحه 5 (اقتصاد).