شماره اول دوفصلنامه «پژوهش‌های مالیه اسلامی» منتشر شد

کد خبر: 100725 چهارشنبه 20 فروردین 1393 - 15:11
شماره اول دوفصلنامه «پژوهش‌های مالیه اسلامی» منتشر شد

این نشریه که با محوریت توسعه الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی و به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می‌شود، از سال 1390 با نشر الکترونیکی پیش شماره فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز کرده و در حال حاضر با دریافت مقالات مرتبط در زمینه تخصصی مالیه اسلامی و داوری آنها در سطح علمی- پژوهشی تلاش دارد تا رتبه خود را به سطح علمی-پژوهشی ارتقا دهد.

مقالات شماره جدید این نشریه به شرح ذیل می‌باشد:

موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی (با تأکید بر بانکداری اسلامی) : اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی مقدم             

اندازه گیری کشش شاخص های فقر نسبت به تغییر قیمت گروه های غذایی: مورد ایران : محمدرضا پورقربان         

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی بر اساس مدل پستل، از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی : مهدی نصر اصفهانی؛ مهرناز نصر اصفهانی؛ محمدرضا دلوی اصفهان      

منحنی جی دو جانبه میان ایران و شرکای منتخب : سعید راسخی؛ عبدا... رستمی               

اندازه بهینه دولت و بهره وری آن در کشورهای صادر کننده نفت (با تأکید بر ایران): محمد سخنور؛ نادر مهرگان

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش: زهرا گواهی؛ مجید واله                 

ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه‌های اسلامی و ارائه الگوی بهینه: علی محمدی آشنانی؛ محمدرضا راضی

 علاقمندان می توانند جهت دریافت مقالات به این لینک
 مراجعه نمایند.

سایت اختصاصی نشریه