شش اصل تعهد در ادارات

کد خبر: 100711 دوشنبه 4 فروردین 1393 - 14:7
شش اصل تعهد در ادارات
 

حضرت آیت الله ˈعبدالله جوادی آملیˈ از مراجع تقلید، اصول ششگانه تعهد در ادارات و رعایت ادب و تعهد کارگزاران و کارمندان را در نوشتاری بیان کرده است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، وی در این نوشتار در خصوص رعایت ادب و تعهد کارگزاران و کارمندان و به منظور بهتر آشنا شدن با دستورات سودمند اسلامی، چه از لحاظ رعایت اصل تعهّد و میثاق اداری و چه از جهت مراعات اصل تأدّب و سنّت انسانی، به بعضی از آیات الهی و نیز برخی از سخنان نورانی انسان های اسوه و ملکوتی، اشاره کرده است.

وی دراین نوشتار اولین اصل ششگانه تعهد در ادارات را لزوم رعایت تعهّد و میثاق دانسته و آورده است: تعهّد ایجاب می کند که انسان متعهد، خود را وامدار عهد خویش بداند و به آن بدون هیچ کاستی وفا کند؛ همانطور که خداوند درقرآن کریم تاکید براین نکته دارد که ای کسانی که به خداوند ایمان آوردید! به عقد و عهد خود وفا کنید.

آیت الله جوادی آملی دومین اصل ششگانه تعهد را لزوم ادای امانت و حرمت خیانت دانسته و بیان کرده است: قبول سمت و پست، به منزله پذیرش امانت جامعه به شمار می رود و ادای امانت، واجب و خیانت به آن حرام است همچنان که خداوند درقرآن می فرماید ˈای مؤمنان! به امانت خداوند و پیامبر خیانت نکنید، همچنین به امانت های خودتان خیانت ننماییدˈ.

وی دراین نوشتار سومین اصل ششگانه تعهد را پرهیز از مال حرام و رشوه دانسته و آورده است: هر کارگزاری مسوول است برابر تعهد معیّن، کار مباح مخصوص به حوزه وظیفه خود را انجام دهد و اگر عمداً از انجام آن امتناع نمود، حقوقی که دریافت می کند، حرام است.

وی ادامه داده است: همچنین اگر بخواهد برای تضییع حق دیگران یا احقاق باطل و ابطال حق، مالی را از مراجعه کننده بگیرد، کار حرامی کرده است، کسی که اهل رشوه است، درونش به منزله چاهی است که رشوه دهنده با مال حرام، دلوی در آن فرو می برد و از درون آن مقداری لجن بیرون می آورد، این چاه بدبو در قیامت ظهور می کند.

آیت الله جوادی آملی چهارمین اصل ششگانه تعهد در ادارات را قوّام به قسط و عدل بودن ذکر کرده و آورده است: گرچه بر هر مسلمانی لازم است عادل باشد و به قسط قیام کند، لیکن کارگزاران نظام اسلامی، به ویژه عهده داران سمت قضا و داوری، باید بیش از دیگران به مَلَکه فاضله عدالت متّصف باشند.

وی دراین نوشتار پنجمین اصل ششگانه تعهد درادارات را پرهیز از تشویق و پاداش ناروا ذکر کرده و آورده است: گرچه ترغیب خدمتگزاران راستین، لازم و تکریم کارگزاران امین و متعهد، سودمند است، لیکن توقّع نابجا و انتظار بی مورد کسی که کاری انجام نداده و دوستدار تشویق و ستایش است، مایه عذاب وی خواهد بود.

آیت الله جوادی آملی ششمین اصل تعهد در ادارات را خطر جاه دوستی و مال خواهی بیان کرده و آورده است: فرزانه کسی است که وسیله را هدف نپندارد و غیر از هستی محض و لقای خداوند که همان حقیقت هستی است هر چیز دیگر را وسیله بداند و به چیزی که گذراست، دل نبندد؛ زیرا خطر مالدوستی و جاه طلبی به قدری زیاد است که اگر کسی به آن مبتلا شد، چیزی از ایمان او نمی ماند.

وی بیان کرده است: پیامبر اکرم (ص) به ابوذر، صحابی نامور و مبارز نستوه و زاهد شب و شیر روز، چنین فرمود: دوستی مال و جاه، دین مَرد را بیش از آن اندازه می برند که دو گرگ خون آشام شبانه به آسایشگاه گوسفندان حمله برند و در بامداد چیزی از آن رمه باقی نگذارند! اگر کارگزاری برای به دست آوردن جاه یا برای حفظ آن کوشش کند، از آسیب آن مصون نخواهد ماند.