تفاوت بین اوراق مشارکت و اوراق وقف

کد خبر: 100708 جمعه 1 فروردین 1393 - 13:13
تفاوت بین اوراق مشارکت و اوراق وقف

در اوراق مشارکت به خریداران، سود پروژه در سررسیدهای مقرر پرداخت شده و پس از اتمام پروژه، خریداران با دریافت اصل سرمایه و سود آن از پروژه کاملاً جدا می شوند، ولی در بحث اوراق وقف خیرین پس از اتمام پروژه نامشان به عنوان واقف ثبت و همراه همیشگی‌ موقوفه خواهند بود.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تامین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌شود. تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود.

در هر ورقه مشارکت، میزان سهم دارنده آن مشخص شده ‌است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتماً باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی، یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌شود. انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاست‌های انقباضی پولی است که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نقدینگی شود (استرداد اوراق به بانکها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران)

هدف از ارائه اوراق وقف، ایجاد موقوفات جدید به صورت گروهی و به عبارت دیگر «وقف مشارکتی و جمعی» است و در حقیقت عرضه این اوراق فرصتی است تا شاهد عملیاتی شدن شعار «همه واقف باشیم» شویم.

این طرح برای مردم و خیرین امکان سهیم شدن در سنت پسندیده وقف را با مبالغ اندک فراهم می آورد و در این روش مردم در قالب « قرارداد صلح» وجوه مورد نظر خود را به سازمان اوقاف می‌دهند و این سازمان به احداث  پروژه های مربوطه و عام المنفعه اقدام می‌کند و در صورت گسترش و ترویج این روش می‌توان همه ساله در نقاط مختلف کشور و با توجه به نیاز هر منطقه پروژه های عام المنفعه نظیر: بیمارستان، درمانگاه، دارالایتام و آسایشگاه مراکز علمی و آموزشی احداث کرد.

به عبارت دیگر تفاوت اوراق مشارکت و اوراق وقفی در این است که اوراق مشارکت برای تأمین مالی پروژه‌های سازمان در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه بوده و در این اوراق، به خریداران، سود پروژه در سررسیدهای مقرر پرداخت شده و پس از اتمام پروژه، خریداران با دریافت اصل سرمایه و سود آن از پروژه کاملاً جدا می شوند، ولی در بحث اوراق وقف مردم و خیرین به دنبال سود مادی نیستند و پس از اتمام پروژه نامشان به عنوان واقف ثبت خواهد شد.

منبع:‌ پایگاه اطلاع رسانی امینانه.