توسعه نهادهای مالی در ایران

کد خبر: 100665 پنج شنبه 15 اسفند 1392 - 10:34
توسعه نهادهای مالی در ایران


کتاب « توسعه نهادهای مالی در ایران؛ با تاکید بر دستورالعمل‌های مورد نیاز در تشکیل و فعالیت نهادهای مالی جدید» توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی و به قلم دکتر محمد فقهی کاشانی، دکتر زهرا خوشنود، طاهره اکبری آلاشتی و دکتر خشایار سید شکری تالیف شده است. در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

«پس از تصويب قانون بازار اوراق ‌بهادار جمهوري اسلامي ايران در آذر 1384، با وجود انتظار بر شكل‌گيري نهادهاي مالي جديد در بازار سرمايه، تاكنون گام مؤثري در زمينه مقررات‌گذاري براي تأسيس نهادهاي مالي به عنوان اسناد الحاقي اين قانون و جهت پوشش نيازهای مقرراتي نهادهاي مالي جديد معرفي‌شده و تحت شمول اين قانون، برداشته نشده است. هر چند دستورالعملي با عنوان «دستورالعمل نحوه دريافت مجوز تأسيس بورس‌ها، كانون‌ها و نهادهاي مالي از سازمان بورس و اوراق بهادار» در مهر 1385 توسط هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب رسيد، اما اين دستورالعمل هم، نياز به دستورالعمل‌هاي اجرايي ناظر بر تشكيل و فعاليت هر يك از نهادهاي مالي با موضوع فعاليت خاص را برطرف نمي‌كند.
در حقیقت، مجموعه گسترده تحت شمول این دستورالعمل، امکان ارائه پوشش مقرراتی لازم برای هر یک از نهادهای ذی‌ربط را فراهم نمی‌کند. به‌عنوان مثال دستورالعمل فوق در خصوص دو نهاد کلیدی تاسیس‌شده در نظام مالی کشور در طول سال‌های اخیر مشتمل بر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، و بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت‌های تأمین سرمایه)، از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد. از این رو انتظار می‌رود با استفاده از سه دستورالعمل پیشنهادی تنظیم‌شده در این کتاب، شکاف مقرراتی موجود در زمینه تأسیس و فعالیت تعدادی از این نهادها برطرف گردد و گام مؤثری در زمینه ضرورت تنظیم دیگر دستورالعمل‌های لازم برای نهادهای مالی جدید در سیستم مالی برداشته شود.»

این کتاب در شش فصل تنظیم شده است. در سه فصل اول ساختار سیستم مالی ایران مورد توجه و بررسی قرار گرفته و مهمترین نهادهای مالی مفقوده براساس معماری کلان سیستم بانکی معرفی می‌شوند. در ادامه در فصل چهارم و در قالب سه بخش، زیرساخت‌ها و نیازهای مقرراتی، مدیریتی، سازمانی و نظارتی مورد نیاز سه نهاد مالی موسسات رتبه‌بندی اعتبار، موسسات پایاپای و تسویه اوراق‌بهادار و بانک‌های سرمایه‌گذاری، در قالب دستورالعمل‌های ناظر بر تشکیل و فعالیت این نهادها معرفی می‌شوند. فصل پنجم به تاثیر ایجاد این سه نهاد بر سازوکار انتقال پولی در ایران پرداخته و در انتها در فصل ششم، جمع‌بندی و پیشنهادات ذی‌ربط ارائه می‌شوند.

ویرایش دوم این کتاب با قیمت 200000 ریال منتشر شده که ویراستاری علمی آن توسط خانم دکتر زهرا خوشنود انجام شده است.