کتاب «مدخل الی النظام الاقتصادی الاسلامی»

کد خبر: 100660 سه شنبه 13 اسفند 1392 - 15:32
کتاب «مدخل الی النظام الاقتصادی الاسلامی»

به تازگی کتاب «مدخل الی النظام الاقتصادی الاسلامی» به قلم دکتر مهدی اسلامی، به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب در ارتباط با مباحث نظام اقتصادی روز، مذهب اقتصادی، تجزیه و تحلیل مباحث قدیم و جدید به ویژه در ارتباط با کتاب «اقتصادنا»، مشکلات عملیاتی ربا، نظام بانکداری اسلامی، بورس، بیمه، کارت‌های اعتباری و... تدوین شده است و می‌تواند مورد استفاده و بهره‌مندی دانشجویان، محققین، پژوهشگران و طلاب آشنا با زبان عربی قرار گیرد.

این کتاب 485 صفحه‌ای دارای دو جزء می‌باشد. جزء اول با عنوان «الاقتصاد الاسلامی؛ المبانی و المرتکزات» شامل پنج فصل با عناوین علم الاقتصاد، المذهب الاقتصادی و النظام الاقتصادی، المبانی النظریة للاقتصادی الاسلامی، المبانی الأخلاقیة للاقتصادی الاسلامی، أهداف النظام الاقتصادی الاسلامی و الموارد المالیة للحکومة الاسلامیة می‌باشد.

همچنین جزء دوم این کتاب با عنوان «المسائل المستحدثة» شامل پنج مسئله با عناوین النقود الورقیة و المالیة الاعتباریة، العملیات المصرفیة و مشکلة الربا، فقه البوصة، شرکات التأمین و بطاقات الائتمان می‌باشد.

لازم به اشاره است که دو نسخه از این کتاب در کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی موجود می باشد.

صفحه تازه های نشر