تدبیری تازه برای یک بخشنامه

کد خبر: 100648 چهارشنبه 7 اسفند 1392 - 9:28
تدبیری تازه برای یک بخشنامه

 

معاون نظارتي بانک مرکزي با اعلام اينکه براي بخشنامه‌ي ممنوعيت استفاده از اسامي ائمۀ اطهار تدبيري تازه بايد انديشيد، گفت: مديراني با سوء استفاده از منابع قرض الحسنه براي خود چندين دستگاه لندکروز خريداري کردند.

جناب آقای دکتر حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي در گفت وگو با خبرگزاري موج، در مورد اينکه چه تعداد از بانک ها اساس‌نامه‌ي نمونه ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي را به تصويب رساندند، گفت: تعداد بسيار کمي از بانک ها اين اقدام را انجام دادند.

وي به فضاي توام با سوء ظن در سال هاي اخير اشاره کرد و اظهار داشت: در اين اساسنامه بندهايي به تصويب رسيده که مورد نظر بانک‌ها نيست و اتفاقا اين بندها با وجود ميل کارشناسان بانک مرکزي نوشته شده است.

معاون نظارتي بانک مرکزي ضمن بيان اينکه قسمت اعظم اساسنامه به خوبي تنظيم شده است، تصريح کرد: بانک‌ها نسبت به اين اساسنامه نظرات بسياري دارند و چند بند اساسنامه نيازمند اصلاح است که در دستور کار ما قرار دارد.

وي در مورد بخشنامه ي ممنوعيت استفاده از اسامي ائمه اطهار اعلام کرد: اين بخشنامه به قوت خود باقي است اما؛ بايد روي بخشنامه تعمق بيشتري کرد و تدبير ديگري انديشيد، البته شايد در آن زمان همکاران من مي توانستند طور ديگري اين موضوع را اعلام کنند.

به گفته ي ایشان، برخي از صندوق‌هاي قرض الحسنه مسجدي هستند و جزوي از مسجد به شمار مي روند. افرادي که در اين صندوق هاي قرض الحسنه کار مي کنند، حقوقي دريافت نمي کنند و اتفاقا تشکل هاي سالمي مي باشند که توسط افراد مومن و مقيدي اداره مي شوند؛ قصد سوء استفاده و کارهاي آنچناني هم ندارند. اسمي که براي اين صندوق ها به کار رفته از اسامي ائمه است که مردم هم دوست دارند.

وي ضمن بيان اين نکته که اگر ما اين صندوق‌ها را هم در رديف بانک و موسسه و تعاوني اعتباري ببينيم، واقعا جاي بحث دارد، گفت: ما به بزرگترين متخلفان در تعاوني هاي اعتباري و موسسات نگاه کرديم، يک تعاوني اعتبار آزاد تمام عيار که همه گونه تخلف در آن است که اتفاقا اسم ائمه ي اطهار روي آن بوده و تخلف کرده است.

معاون نظارتي بانک مرکزي اظهار داشت: بسياري از اين صندوق ها از گذشته هاي دور فعاليت داشتند و هيات امناي آنها هم به صورت افتخاري دور يکديگر جمع مي شوند؛ زيرا علاقه ي واقعي آنها بر اين است که گره از کار ديگران باز کنند، و به نظر مي رسد که هيچ اشکالي ندارد که از اين اسامي هم استفاده شود.

وي گفت: هدف اين بوده است که جلوي متخلفين بزرگي که با سوء استفاده از اسامي ائمه ي اطهار تخلف مي کنند، گرفته شود اما؛ در اين ميان اين صندوق هاي کوچک و سالم را هم با آنها سوزانديم که بايد تدبيري براي اين مساله انديشيده شود.

ایشان در عين حال گفت: در يک طرف در برخي از اين صندوق ها افراد سالم وجود دارند و متاسفانه عده ي زيادي هم سوء استفاده مي کنند.

معاون نظارتي بانک مرکزي اعلام کرد: صندوق هاي قرض‌الحسنه‌اي داريم که مديران آنها تنها 20 درصد منابع ورودي را به قرض الحسنه اختصاص دادند و 80 درصد ديگر را به منافع شخصي خود اختصاص دادند و براي خود لندکروز خريدند.