مجوز انتشار اوراق مشارکت اعطا شد.

کد خبر: 100614 دوشنبه 5 اسفند 1392 - 15:40
مجوز انتشار اوراق مشارکت اعطا شد.

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یکی از مصوبات هیات وزیران درباره انتشار اوراق مشارکت را که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده در روز جاری (دوشنبه پنج اسفندماه) منتشر کرد.

جهانگیری در این ابلاغیه مصوبه هیات وزیران درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است؛

هیأت وزیران در جلسه 20 بهمن 1392 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی موضوع بند(39) قانون بودجه سال1392 کل کشور تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در وزارت نیرو و مبلغ پنج هزار و سیصد و نود میلیارد (5.390.000.000.000) ریال در وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

2ـ بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته در سررسیدهای مقرر بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود، تا از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت شود.