برچسب‌ها
  • رسید سپرده سهام

    از این ابزار نوین، جهت افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه اسلامی استفاده می‌شود.