برچسب‌ها
  • جبران ارزش پول در شرایط تورمی

    من به بانک‌ها اشکال داشتم چرا وقتی که 40 درصد تورم دارید، می‌گویید ما 20 درصد سود می‌دهیم. شما خود پول را هم نمی‌دهید، سود که هیچ!