برچسب‌ها
 • خشت کج نظام بانکی

  رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی خشت کج نظام بانکی را انحراف درخصوص پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌‌گذاران در سال‌های ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا معرفی کرد.

 • اصلاح بانکی با پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران

  اگر بانک سودی که بدست می‌آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.

 • حل معضل ساختار سود بانکی

  دو ابتلای بزرگ نظام بانکی را می‌توان «نظام تعیین و پرداخت سود بانکی» و «تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری دولت» نامید.

 • قانون بانکداری بدون ربا باید آسیب‌شناسی جدی شود

  معوقات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از آثار عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور است.

 • روش محاسبه نرخ سود، اشتباه است.

  بانکها بایستی سود بانکی خود را اصلاح جدی کنند و براساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص نمایند.