برچسب‌ها
  • اتحاد مالكيت

    تحليل فقهي-حقوقي اتحاد مالکیت و تاثير آن در طراحي ابزارهاي سياست پولی

  • اسناد خزانه اسلامی؛ از الف تا ی

    از آنجاکه دولت با بانک مرکزی مالکیت مشترک دارند، برای بدهی دولت به بانک مرکزی، نمی‌توان از این اوراق استفاده کرد.