برچسب‌ها
Alternate Text

تبعات اجاره حساب‌های بانکی

قطعاً تعدد حساب‌های بانکی یک مشکل است اما بانک مرکزی چنین موضوعی را با عنوان کُربنکینگ در دستور کار دارد تا بتواند یک نظام یکپارچه پولی و بانکی را ایجاد کند تا افراد به صورت منطقی و حساب شده دارای حساب بانکی باشند.

Alternate Text

اجاره حساب بانکی؛ از نگاهی دیگر

علاوه بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.

Alternate Text

پولشویی از منظر فقه

آیا می‌توان جرم پول‌شویی را از منظر فقهی مساوی با بغی یا یکی از مصادیق آن دانست؟

Alternate Text

بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی

از منظر فقهی آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری پدیده پولشویی است.

Alternate Text

موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، محلی جذاب برای پول‌های کثیف

پول‌های کثیف که با هدف تطهیر شدن وارد چرخه اقتصادی می‌شوند گاهی اهالی بازار و یک صنف را دچار دردسر می‌کنند.

Alternate Text

تاسيس دادسراي پولي و بانکي

دادستان تهران از موافقت رييس قوه قضاييه با تاسيس دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانکي خبر داد.

Alternate Text

مبارزه با مفاسد بانکی با منظومه سامانه‌های اطلاعاتی

از ابتدای ۱۳۹۴، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه است.

Alternate Text

سلامت اداری بانک های ایران

ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانک‌ها رشوه است. اثبات رشوه کار مشکلی است زیرا معمولاً افراد مرتشی با استفاده از روش‌های پولشویی، ردیابی منشا وجوه را غیرممکن می‌کنند‌.

Alternate Text

تجارب جهانی در مبارزه با فساد

بیش از 65 کشور در جهان قوانین آزادی اطلاعات را پذیرفته و به عنوان یک قانون بنیادی در قانون اساسی خود گنجانده‌اند.

Alternate Text

چند نکته درباره اصلاح نظام پولی ‌و ‌بانکی

در صورت اجرای «قانون مبارزه با پولشویی»، حجم زیادی از زمینه‌ها و بسترهای فساد به شکل اتوماتیک کنترل می‌شود.
Alternate Text
راهبرد‌های سه گانه بانک مرکزي در مبارزه با فساد

رییس کل بانک مرکزی در همایش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» به بخشی از اقدامات این بانک در پیشگیری از وقوع فساد اشاره نمودند.

Alternate Text
مرز «رازداری بانکی» کجاست؟

آیا سرکشی دولت به حساب‌های بانکی افراد، به منظور شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، قانونی است؟

Alternate Text
ریشه‌ها و راه‌حل‌های فساد بانکی

مسئله اصلی، مبالغ اختلاس بانکی و امکان برگردان آن نیست، بلکه مسئله تأثیر سوء آن، بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه است.