برچسب‌ها
  • وزیر اقتصاد به ما وعده داده است

    یکی از تعهداتی که ما در بحث رای اعتماد از وزیر اقتصاد گرفتیم، این است که مسیر تحقق بانکداری اسلامی را دنبال کنند و ایشان هم قول این‌کار را داده‌اند.