برچسب‌ها
Alternate Text

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، زمستان ۱۳۹۳(شماره ۷)

تهیه‌کنندگان : دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، سجاد ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی، دکتر رامین مجاب
گزارش ادواری / ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

Alternate Text

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، پاییز ۱۳۹۳(شماره ۶)

تهیه‌کنندگان : دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، سجاد ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی، دکتر رامین مجاب
گزارش ادواری / ۲۰ آبان ۱۳۹۳

Alternate Text

ارتباط پول و قیمت ؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده

نویسنده: دکتر رامین مجاب
مقاله درحال کار / ۳۰ مهر ۱۳۹۳

Alternate Text

آیا در بازار پول اضافه عرضه وجود دارد؟

مجریان : دکتر سیدعلی مدنی‌زاده ، دکتر رامین مجاب ، مجید عینیان
پروژه درحال انجام / ۱ شهریور ۱۳۹۳

Alternate Text

رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

نویسندگان : دکتر اکبر کمیجانی ، دکتر رامین مجاب
مقاله علمی پژوهشی / ۱۰ تیر ۱۳۹۰ 

Alternate Text

معبدی برای اقتصاددان ها

به نسخه‌های پزشکی که دل‌پیچه را سردردهای میگرنی تشخیص می‌دهد؛ حتی اگر بیمار را مشعوف سازد که او به ژولیوس سزار شباهت دارد نمی‌توان امیدوار بود ... 

Alternate Text

کرکس

نویسنده: دکتر رامین مجاب
یادداشت / ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

Alternate Text

قطعه اول پازل

نویسنده: دکتر رامین مجاب
یادداشت / ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

Alternate Text

شرلوک هولمز

نویسنده : دکتر رامین مجاب
یادداشت / ۱۶ شهریور ۱۳۹۳

Alternate Text

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کلان ، تابستان ۱۳۹۳(شماره ۵)

تهیه‌کنندگان : دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، سجاد ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی، دکتر رامین مجاب
گزارش ادواری / ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
Alternate Text
تحلیل عوامل موثر بر تغییرات پایه پولی و مخارج دولت با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزین مدل‌ها

نویسندگان : دکتر سیدمهدی برکچیان ، دکتر فرهاد نیلی ، دکتر رامین مجاب
مقاله علمی پژوهشی / به‌زودی

Alternate Text
بررسی حساسیت شناسایی چرخه‌های تجاری به روش‌های آماری

نویسندگان : دکتر سیدمهدی برکچیان ، دکتر رامین مجاب
مقاله علمی پژوهشی / به‌زودی

Alternate Text
تاثیر شوک‌های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت

نویسندگان : دکتر سیدمهدی برکچیان ، دکتر رامین مجاب
مقاله علمی پژوهشی / ۱۰ آذر ۱۳۹۰

Alternate Text
تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی

نویسندگان : دکتر رامین مجاب ، دکتر علی حسن‌زاده
مقاله علمی پژوهشی / ۱۵ آذر ۱۳۹۰

Alternate Text
ارتباط میان تورم ، نااطمینانی تورم ، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران

نویسندگان : دکتر محسن مهرآرا ، دکتر رامین مجاب
مقاله علمی پژوهشی / ۱۰ اسفند ۱۳۸۸

Alternate Text
ترکیب آمار و نظریه - تجزیه بوریج و نلسون

نویسنده: دکتر رامین مجاب
یادداشت / ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

Alternate Text
رکود یا رونق، مساله این نیست!

نویسنده: دکتر رامین مجاب 
یادداشت / ۱۶ تیر ۱۳۹۲