برچسب‌ها
Alternate Text

همايش بین‌المللی اقتصاد و بانکداری اسلامی برگزار می‌شود

این همایش در روز شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۶ با حضور شخصیتهای علمی برجسته حوزه های اقتصاد و مالی اسلامی در دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) برگزار خواهد شد.

Alternate Text

کتاب «درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی»

این کتاب با موضوع تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری منتشر شده است.

Alternate Text

دوازدهمین شماره از دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد.

با عناوین و مولفین مقالات این شماره آشنا شوید.

Alternate Text

دومین سمینار بانکداری اسلامی برگزار می شود

این سمینار با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌گذاری، نظارت و اداره بانک‌ها» حول سه محور نظارت داخلی، نظارت بیرونی و نظارت شرعی فراخوان مقاله داده است.

Alternate Text

نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی

مهمترین اولویت، اصلاح سیستم مدیریت و قانون‌گذاری در کشور است.

Alternate Text

سلسله سمینارهای «نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی»

سمینار اول با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری» در تاریخ 28 خرداد برگزار می‌شود.

Alternate Text

شناخت نظام مالی اسلامی

محمد ایوب
ترجمه: حامد تاجمیر‌ ریاحی و علی راه‌نشین

Alternate Text

آموزش و پژوهش در اقتصاد و مالی اسلامی

محمدمهدی عسگری، محمدرضا رضی و حسین میسمی