برچسب‌ها
Alternate Text

رویه‌های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی‌شده است.

Alternate Text

انتشار نسخه فرانسوی پنج استاندارد هیئت خدمات مالی اسلامی

این اقدام نشان‌دهنده تعهد شدید IFSB به ایجاد شناخت مالی اسلامی در بین فرانسوی‌زبانان سراسر جهان است.

Alternate Text

انتشار مجموعه سوالات و توضیحات مربوط به چهار استاندارد IFSB

هیئت خدمات مالی اسلامی مجموعه سوالات متداول و توضیحات تکمیلی مربوط به چهار استاندارد خود را با هدف اجرای بهتر استانداردها در کشورهای عضو منتشر نمود.

Alternate Text

حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.

Alternate Text

ارتباط حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا

نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب می‌شود.

Alternate Text

جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی

وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان دفاع نماید بسیار سنگین است.

Alternate Text

مروری بر استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و به قلم محمد توحیدی منتشر شده است.

Alternate Text

Islamic Finance and Economic Development

Amr Mohamed El Tiby and Wafik Grais

Alternate Text

استانداردهاي شرعي بانکداري اسلامي

مؤسسه تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر ؛ زير نظر سيد حميد پورمحمدي
Alternate Text
کنفرانس روشهای تقویت حاکمیت شرکتی و شرعی در بانکداری اسلامی

این کنفرانس با شرکت اساتید برجسته بانکداری اسلامی در تاریخ 26 و 27 آگوست 2013 (4 و 5 شهریور 1392) توسط INCEIF و IFSB برگزار می گردد.