برچسب‌ها
  • نقدی بر تشکیل بورس تعاون

    اساسا تعاونی‌ها دارای شرایطی هستند که اگر وارد بازار بورس شوند از ماهیت حقیقی خود خارج می‌شوند.