برچسب‌ها
  • «اقتصاد نوين» به عنوان بانک سبز معرفي شد

    يک واحد صنعتي براي اخذ تسهيلات از يک بانک سبز حتما بايد استانداردهاي زيست محيطي رعايت کند.

  • مدرسه "اقتصاد نوين" افتتاح شد

    توجه به سنت پسنديده مدرسه‌سازي در مناطق محروم از جمله الگوهاي عملي "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" است.

  • ليزينگ سبز

    اولویت بخشی در تامین مالی توليدکنندگان و مصرف کنندگان ماشين آلات و تجهيزات موثر در کنترل و کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا.