برچسب‌ها
  • پایان دلال بازی روی اوراق قرضه

    با اجرای قانون والکر (Volcker)، بانکهای آمریکا از اجرای معاملات مخاطره‌آمیز با پول خود منع می‌شوند و مسئولیت‌پذیری بانکها افزایش می‌یابد.