برچسب‌ها
  • کارگاه آموزشی «كارت اعتباري مرابحه»

    کارگاه آموزشی «كارت اعتباري مرابحه و ظرفيت هاي اجرائي آن در شبكه بانكي كشور» در تاریخ دوشنبه 20 آبان 1392 توسط حجه الاسلام دکتر موسویان، برگزار می‌شود.

  • نباید بانکها، ابزار ضدتوزیعی باشند.

    ورود بخش خصوصی در حوزه بانكداری اسلامی، برای توسعه اقتصادی و اقتصاد بدون ربا مفيد است، اما باید مراقب باشيم تاکه نظارت‌های بانك مركزی بر بانك‌های خصوصی بيشتر باشد.

  • بايد مردم را نسبت به «ربا» حساس كرد.

    ربا گرچه اسمش زياده است، اما نه تنها زياده‌ای در اقتصاد خانواده و جامعه ايجاد نخواهد كرد، بلکه موجب تباهی و نابودی بنيان‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.