تازه‌های نشر داخلی
Alternate Text

مهندسی مالی و قرارداد‌های اسلامی

منور اقبال و طریق الله خان
ترجمه: پرویز قاسمی و آزیتا گل زاده قشلاقچایی

Alternate Text
Alternate Text

کارتهای اعتباری و انطباق پذیری فقهی

دبيان محمدالدبيان و سیدعباس موسویان

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

تأمين مالی خرد اسلامی

اعجاز احمدخان، محمد عبیدالله و طریق‌الله خان
ترجمه : سید محمد‌رضا سید نورانی

Alternate Text

آشنايی با بانك توسعه اسلامی

اتاق بازرگانی، صنعت و كشاورزی اسلامی