تازه‌های نشر داخلی
Alternate Text

مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

Alternate Text

بررسی فقهی وقف پول

تقی ابراهیمی سالاری، سید مهدی نریمانی زمان آبادی و سید محمد سید حسینی

Alternate Text

درآمدی بر بانکداری اسلامی

احمد شعبانی و همکاران

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text

جریمه تاخیر تادیه

سید عباس موسویان و فرشته ملاکریمی

Alternate Text
Alternate Text

الگوی بانکداری اسلامی

محمدجواد محقق‌نیا

Alternate Text

استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

محمد بشیر محمد امین

Alternate Text

بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه

محمدنقی نظرپور و سیدعباس موسویان