گروه مطالعات مالی‌ و بانکداری اسلامی
دکتر حسين میثمی

دکتر حسين میثمی

سرپرست گروه مالی و بانکداری اسلامی و عضو هیات علمی

کارشناسی: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر علی ارشدی

دکتر علی ارشدی

عضو هیات علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری- دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، اقتصاد نظری - دانشگاه شهید بهشتی
دکتری: اقتصاد سنجی پول و بانک - دانشگاه اصفهان
دکتر وهاب قلیچ

دکتر وهاب قلیچ

عضو هیئت علمی و مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی

کارشناسی: معارف اسلامی و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری: علوم اقتصادی - دانشگاه علامه طباطبايی
فرشته  ملاکریمی

فرشته ملاکریمی

پژوهشگر

کارشناسی: الهيات- دانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد: الهيات گرايش فقه و مبانيی فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
دکتری: دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه قم
لیلا محرابی

لیلا محرابی

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد نظری-دانشگاه تهران  
کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی-دانشگاه الزهراء
دکتر زینب  بیابانی

دکتر زینب بیابانی

پژوهشگر

کارشناسی: مدیریت بازرگانی- دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی-دانشگاه علم وصنعت و مدیریت بازرگانی  گرایش بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور
دکتری: مالی-دانشگاه تهران
دکتر مهدی بختیار

دکتر مهدی بختیار

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری: اقتصاد پولی و اقتصاد شهری و منطقه ای- دانشگاه اصفهان