دکتر مهدی بختیار

دکتر مهدی بختیار

دکتر مهدی

بختیار

Mehdi.bakhtiar@yahoo.com

پژوهشگر

•    مطالعه تطبیقی چگونگی نگهداشت حساب‌های دولتی و وصول وجه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف- حساب واحد خزانه (TSA)-(بانک مرکزی). ۱۳۹۹-۱۴۰۱.
•    طراحی واژه‌نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری براساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL. (بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک) ۱۳۹۷-۱۴۰۱.
•    همکاری در پروژه تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا). (بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک)، ۱۳۹۸.
•    همکاری در پروژه اصلاح ساختار مالی بانک ملی، (بانک ملی ایران)، ۱۳۹۷.
•    واکاوی نقش نهادهای مردمی در شکوفایی اقتصاد دانش بنیان، ۱۳۹۶.
 

•    درآمدی بر اقتصاد شهری، نویسنده: یان کی. بروکنر، ترجمه با همکاری دکتر شکوفه فرهمند و دکتر اعظم جلائی پیکانی، انتشارات نور علم، ۱۳۹۹.
•    صندوق بین‌المللی پول: ابزار نظام سلطه؟! (بررسی موردی چند کشور آفریقائی)، با همکاری دکتر هادی دیباوند. (انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)، در دست چاپ)، ۱۴۰۲.
•    اقتصاد دیجیتال و بازاریابی دیجیتال، با همکاری دکتر حسن ملک حسینی و دکتر بهرام حکمت، انتشارات انتخاب ، ۱۴۰۲.
 

1.    فین‌تک و عملکرد شبکه بانکی ایران (رویکرد مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی). با همکاری دکتر اعظم احمدیان. فصلنامه مطالعات کشورها. دانشگاه تهران، ۱۴۰۲.
2.    بررسی ابعاد سه‌گانه ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران با تأکید بر موقعیت جغرافیایی بنگاه. با همکاری دکتر رزیتا مویدفر، دکتر محمد واعظ برزانی و دکتر رامین مجاب. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پايدار)، ۱۴۰۱.
3.    تحلیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها با رویکرد اقتصاد منطقه‌ای؛ روش داده‌های پانل نامتوازن، با همکاری دکتر رزیتا مویدفر، دکتر محمد واعظ برزانی و دکتر رامین مجاب. فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، سال ۱۴، شماره ۴۸، ۱۴۰۰.
4.    تحلیل فضایی تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار، با همکاری دکتر نعمت‌الله اکبری و اعظم جلائی پیکانی، مجله علمی- پژوهشی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال هفتم بهار و تابستان 1397. شماره 1.
5.    تحریم‌ها از منظر اقتصاد سیاسی، مجله تازه‌های اقتصاد، بهمن 1397 - شماره 154
گزارش‌های سیاستی
•    گزارش سیاستی «حساب واحد خزانه (TSA): ساختار و جایگاه در کشورهای منتخب»، با همکاری دکتر زینب بیابانی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۴۰۱.
•    گزارش سیاستی «بازار بین بانکی بهینه، وثیقه محور یا بدون وثیقه»، با همکاری دکتر اعظم احمدیان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۴۰۱.
•    گزارش سیاستی «بررسی مقدار بهینه اوراق بهادار دولتی و سایر اوراق بهادار در ترازنامه بانک مرکزی»، با همکاری دکتر اعظم احمدیان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۴۰۱.
•    گزارش سیاستی «بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی بازار بدهی دولتی و ارائه راهکار عملیاتی در این زمینه»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۴۰۰.
•    گزارش سیاستی «نسل دیجیتالی فرایندهای بانکی: بررسی دیجیتال سازی یک فرایند نمونه بانکی»، با همکاری دکتر هادی حیدری و دکتر مجید عینیان، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۹.
•    گزارش سیاستی «اصلاحات ساختاری در بودجه با تأکید بر مقاوم‌ سازی سیستم بانکی»، با همکاری دکتر مهدی هادیان و دکتر محمد ولی پور پاشا، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۸.
 

-    حقایقی در خصوص عملیات بازار باز و نقش آن در کنترل نقدینگی، بيست و نهمین همایش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات، خرداد ۱۴۰۱.
-    استخراج شاخص ثبات بانکی و ارتباط آن با نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بيست و هشتمین همایش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات، خرداد ۱۳۹۷.
-    ارزیابی کارایی و بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (dea)، ششمین همایش اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، مهر ۱۳۹۴.
-    شناسایی راهکارهای ارتقای سلامت بانکی در ایران، کنفرانس بین‌المللی جهت‌گیری‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۳۹۴.
-    تاثیرات نوسانات تورم و کارایی بانک‌ها بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ششمین همایش اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، مهر ۱۳۹۴.
-    طراحی مدلی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداری کشور(پژوهشی کیفی)، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش علمی- پژوهشی اقتصاد مقاومتی. مبانی، الزامات و الگوهای عملی. دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۳.
 

موسسه آموزش عالی پیام 
•    دوره کارشناسی، اقتصاد کلان، ۱۳۹۴
•    دوره کارشناسی، بازاریابی و مدیریت بازار، ۱۳۹۴
•    دوره کارشناسی ارشد، بازاریابی و مدیریت بازار، ۱۳۹۵
•    دوره کارشناسی، سیاست پولی و مالی، ۱۳۹۵
•    دوره کارشناسی، بازاریابی و مدیریت بازار، ۱۳۹۵
•    دوره کارشناسی، پول، ارز و بانکداری، ۱۳۹۵
•    دوره کارشناسی، اقتصاد خرد، ۱۳۹۶
•    دوره کارشناسی، پول، ارز و بانکداری، ۱۳۹۶
•    دوره کارشناسی، بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، ۱۳۹۶
•    دوره کارشناسی، سازمان‌های پولی و مالی اسلامی و بین‌المللی، ۱۳۹۶
 

•    انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عضو پیوسته
•    انجمن اقتصاد انرژی ایران، عضو وابسته
•    انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، عضو پیوسته
•    انجمن علمی اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی، دبیر انجمن