دکتر حميد زمان‌زاده

دکتر حميد زمان‌زاده

دکتر حميد

زمان‌زاده

معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی

 • مجری طرح «مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۸۸-۱۳۸۶
 • همکار اصلی طرح «برآورد تابع مطلوبیت به عنوان شاخص رفاه»، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸۹-۱۳۸۸
 • همکار اصلی طرح «تحلیل اثر شوک های نفتی بر اقتصاد ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۹۲-۱۳۹۰
 • مجری طرح «چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
 • مجری طرح «مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
 • مجری طرح «رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
 • مجری طرح «افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۹۴-۱۳۹۳
 • همکار اصلی طرح «بررسی سازوکارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی»، صندوق توسعه ملی، ۹۴-۱۳۹۳
 • مجری طرح «اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران»، بانک ملی ایران، ۹۷-۱۳۹۶
 • مجری طرح «چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۹
 • مجری طرح «چشم‌انداز تورم در چارچوب هدفگذاری تورمی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۹
   
 • رویارویی مکاتب کلاسیک و کینزی در بحران مالی و اقتصادی جهان، کنفرانس ملی بحران اقتصاد جهانی در نظام‌های مالی، شرکت آتی سازان، بهمن ۱۳۸۸.
 • آسیب شناسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، اولین کنفرانس آسیب شناسی اقتصاد ایران، دانشگاه فردوسی، اسفند ۱۳۸۸.
 • آسیب شناسی مدیریت نظام پولی - بانکی در اقتصاد ایران، اولین کنفرانس آسیب شناسی اقتصاد ایران، دانشگاه فردوسی، اسفند ۱۳۸۸.
 • پیشگیری از بروز حباب مالی در بازار سهام تهران، کنفرانس بازار سرمایه در ایران ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی ماه ۱۳۸۹.
 • مدل‌سازي شوك‌هاي پولي و نفتي در اقتصاد كلان ايران، بیست و یکمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۹۰.
 • مکانیسم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، بیست و سومین  همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۲.
 • گواهی سپرده مدت­دار سرمایه­گذاری خاص: کاستی­ها و راه­حل­ها، بیست و چهارمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۳.
 • مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور، بیست و چهارمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۳.
 • شوکهای عرضه نفت در مدل جهانی یکپارچه پولی و مالی، بیست و پنجمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۴.
 • سازوکار مدیریت نرخ­های سود در چارچوب سیاست پولی، بیست و ششمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۵.
 • تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان، بیست و هفتمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، مرداد ۱۳۹۶.
 • رساله دکترای آقای مسلم شعله با عنوان «بررسی آثار الزام شبکه بانکی کشور به رعایت نسبت کفایت سرمایه در توافقنامه بال 3 بر خلق نقدینگی در اقتصاد ایران»؛ پژوهشکده پولی و بانکی (در حال انجام)
 • رساله دکترای آقای پدارم داوودی با عنوان «بررسی نقش فضای کسب و کار بر چرخه‌های تجاری با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویا»؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۷
 • رتبه اول المپیاد دانشجویی اقتصاد در سال ۱۳۸۵
 • معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۷ تاکنون
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۲ تاکنون
 • مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۹۶-۱۳۹۳.
 • پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۹۲-۱۳۸۹.  
 • پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی از سال ۸۹-۱۳۸۶.
 • تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در مطبوعات