نشست‌های تخصصی
تاریخ
عنوان نشست
لینک
۶شهریور ۱۴۰۲
ظرفیت‌ها و فرصت‌های بانکداری هوشمند در نظام بانکی ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
چالش های کشف تقلب در شبکه بانکی
۷ آذر۱۴۰۱
تامین مالی زنجیره‌ای و نظام بانکی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
۱۶ شهریور۱۴۰۱
ملاحظات پیش‌رو در به‌ کارگیری ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در نظام مالی ایران
۲۹ خرداد ۱۴۰۱
خلق پول و چالش‌های حکمرانی آن
۸ اسفند ۱۴۰۰
مبارزه با پولشویی در فضای سایبر
۲۳ آذز ۱۴۰۰
فرصت‌ها و چالش‌های رگولاتوری در اکوسیستم رمزارزها