۱۴۰۱/۶/۲۸ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مرداد۱۴۰۱

کد خبر: 375879 دوشنبه 28 شهریور 1401 - 8:26
۱۴۰۱/۶/۲۸ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مرداد۱۴۰۱
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-مرداد۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140110
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.