۱۴۰۱/۳/۲۹ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اردیبهشت ۱۴۰۱

کد خبر: 375815 یکشنبه 29 خرداد 1401 - 12:17
۱۴۰۱/۳/۲۹ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اردیبهشت ۱۴۰۱
 
عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اردیبهشت ۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-14014
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.