۱۴۰۱/۱/۲۹گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۴۰۰

کد خبر: 365754 دوشنبه 29 فروردین 1401 - 10:7
۱۴۰۱/۱/۲۹گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اسفند۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1427
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.