۱۴۰۰/۵/۲۳گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-تیر۱۴۰۰

کد خبر: 355373 شنبه 23 مرداد 1400 - 16:48
 ۱۴۰۰/۵/۲۳گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-تیر۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-تیر۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1410
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.