۱۴۰۰/۳/۲۳ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اردیبهشت۱۴۰۰

کد خبر: 355260 یکشنبه 23 خرداد 1400 - 10:19
۱۴۰۰/۳/۲۳ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اردیبهشت۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-اردیبهشت۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1405
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.