۱۴۰۰/۲/۲۵ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۰

کد خبر: 355210 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 - 12:34
۱۴۰۰/۲/۲۵ گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۰
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-فروردین ۱۴۰۰
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-1403
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.