دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسي و نقد پژوهش‌هاي بانكداري و ماليه اسلامي

کد خبر: 344872 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 22:2
دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسي و نقد پژوهش‌هاي بانكداري و ماليه اسلامي

دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسي و نقد پژوهش‌هاي بانكداري و ماليه اسلامي

دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي بررسي و نقد پژوهش‌هاي بانكداري و ماليه اسلامي  توسط جناب آقاي دكتر سيد عباس موسويان، چهارشنبه 23 شهريور 1390 در محل پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي برگزار گرديد.

دريافت پوستر
فصل دوم كتاب ابزارهاي مالي اسلامي