ششمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

کد خبر: 344864 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:52
ششمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

ششمين جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانكداری و مالی اسلامی

براي تأمين مالي كسر بودجه دولت و از بين بردن شكاف بين درآمد و هزينه، روش‏هاي گوناگوني وجود دارد. به نظر مي‌رسد كم‌هزينه‌ترين راه براي دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه، تامين مالي كسري بودجه دولت از طريق چاپ پول است كه اصطلاحا «ماليه تورمي» و يا «پولي كردن كسري بودجه» ناميده مي‌شود. در واقع منظور از ماليه تورمي آن است كه دولت‌‌ها از قدرتي كه در زمينه چاپ پول (به وسيله بانك مركزي) در اختيار دارند، استفاده كرده و از اين طريق كسري بودجه خود را با ايجاد تورم جبران كنند. تحقيق حاضر به روش تحليلي-توصيفي به بررسي اين مسئله از ديدگاهي اسلامي پرداخته و نشان مي‌دهد كه ايجاد تورم در جامعه به منظور تامين كسري بودجه باعث توزيع ناعادلانه درآمد شده و وظايف واحد محاسبه و حافظ ارزش بودن پول را مخدوش مي‌سازد. از طرفي با توجه به اينكه دولت اسلامي مجري عدالت در جامعه است، نبايد اقدامي انجام دهد كه منجر به ايجاد بي عدالتي در جامعه گردد. مخدوش كردن معيارهاي ارزش (كه پول يكي از مهمترين آن‌هاست) نيز از جمله اعمالي است كه منابع اسلامي به شدت انجام آن را نفي نموده‌اند. به هر حال در شرايط خاصي كه حفظ اصل نظام و يا رشد اقتصادي آن، ضرورت پولي كردن كسري بودجه را مطرح نمايد، انجام اينكار داراي مجوز است، مشروط بر اينكه اولا موقت باشد، ثانيا تنها به اندازه مصلحت و نياز انجام شود و در نهايت با سياست‌هاي جبراني مناسب همراه باشد تا از فشار بر طبقات پائين جلوگيري شود.
 

زمان : چهارشنبه،‌ 8 آذر 1391 ،‌ ساعت 15    مكان : تهران - ميدان آرژانتين - بزرگراه آفريقا روبروي پارك سوار بيهقي - پژوهشكده پولي و بانكي- طبقه پنجم

دريافت مقاله