هفتمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

کد خبر: 344863 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:51
هفتمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

هفتمين جلسه از سلسله نشست‌هاي نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

 ارائه دهنده: حجه‌الاسلام دكتر احمد علي يوسفي (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و رئيس انجمن اقتصاد اسلامي حوزه)

عنوان بحث: تورم و جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه اسلامي

منبع ارائه: كتاب ربا و تورم (فصل ششم)

چكيده فصل ششم كتاب ربا و تورم فصل ششم كتاب ربا و تورم، تلاش مي‌كند تا با بررسي گسترده ادبيات موضوع، نظريّات فقيهان و دانش پژوهان مذاهب اسلامى در رابطه با مقوله جبران كاهش ارزش پول را گردآورده و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق به نقد و بررسى آن‌ها بپردازد. مجموع اين نظريّه‌ها به پنج دسته كلّى تقسيم مي‌شوند كه عبارت‌اند از: ضرورت جبران كاهش ارزش پول به طور مطلق و در تمامي شرايط، جايز نبودن جبران كاهش ارزش پول به طور مطلق و در تمامي شرايط، ضرورت تفصيل بين شرايط گوناگون، ضرورت مصالحه و ضرورت ارائه راهكارهايي براي جبران ضرر وارد شده بر طلبكار. در اين فصل نويسنده پس از بررسي و نقد تمامي اين نظرات، ديدگاه منتخب خود را در سه حالت مورد بررسي قرار مي‌دهد كه عبارت‌اند از: الف. تورّم شديد؛ به گونه‌ايى كه عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدّت دار، از خود واكنش قابل ملاحظه‌اى نشان دهد. در اين حالت نشان داده مي‌شود كه جبران كاهش ارزش پول واجب بوده و از مصاديق ربا به شمار نمى‌رود. ب. تورّم خفيف؛ به طورى كه عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدّت دار از خود هيچگونه واكنش قابل ملاحظه‌اى نشان ندهد. نتيجه بررسى محقق در اين حالت نشان مي‌دهد كه جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده و از مصداق رباست. ج. تورّم متوسط؛ به صورتى كه نوع واكنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخيص نباشد. در اين حالت تحليل‌هاي نويسنده نشان مي‌دهد كه جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده و مصالحه بين طرفين، طريق احتياط است.
 

زمان : چهارشنبه،‌ 9 اسفند 1391 ،‌ ساعت 15    مكان : تهران - ميدان آرژانتين - بزرگراه آفريقا روبروي پارك سوار بيهقي - پژوهشكده پولي و بانكي- طبقه پنجم

دريافت فصل ششم كتاب ربا و تورم