کاربرد ابزارهای مالی کوتاه‌ مدت منطبق با شریعت در نظام بانکی

کد خبر: 344859 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:42
کاربرد ابزارهای مالی کوتاه‌ مدت منطبق با شریعت در نظام بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در 9 مهر ماه 1392 اقدام به برگزاری نشست «کاربرد ابزارهای مالی کوتاه‌ مدت منطبق با شریعت در نظام بانکی» با سخنرانی هومن ثابتی، وکیل دادگستری و متخصص تراکنش‌های مالی بین الملل، نمود.

در اين نشست، کاربرد ابزارهاي مالي کوتاه‌مدت منطبق با شريعت (صکوک) در نظام بانکي بررسي و تجربه کشور مالزي در انتشار اين نوع ابزارها معرفي شد. ابزارهاي مالي کوتاه‌مدت توسط بانک‌هاي اسلامي براي مديريت نقدينگي، توسط دولت براي تأمين مالي دولتي و توسط بخش خصوصي براي مديريت خزانه، تأمين وجوه و متنوع‌کردن سرمايه‌گذاري‌ها و نهايتاً توسط بانک مرکزي براي سياست‌گذاري پولي و عمليات بازار آزاد و کمک به ايجاد ثبات مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در صکوک کوتاه‌مدت منتشر شده در مالزي، ابتدا سبدي از دارايي‌هاي مالي تشكيل شده و بر روي آن بر اساس عقد وکالت صکوک منتشر مي‌شود. اين سبد دارايي مي‌تواند شامل انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مشاركت و حتي انواع ديگر صكوك باشد. داشتن مطلوبيت براي بانک مرکزي و قانون‌گذاري، ساز وکار اثربخش کشف قيمت و انتشار اوليه، زيرساخت بازار ثانويه و نقدشوندگي واقعي، تمهيدات قرارداد بازخريد منطبق با شريعت، عرضه و انتشار منظم، عرضه دارايي‌هاي پايه مناسب به حد کافي، زيرساخت تسويه، تغييرات قانوني مورد نياز و از همه مهم‌تر ملاحظات شرعي در مناطق گوناگون از جمله مواردي هستند که در طراحي چارچوب انتشار صکوک کوتاه‌مدت بايد مد نظر قرار گيرند.